Kreativ Designer
Lars Kristian Syvertsen
  Forside   Portofolio   Tjenester   Lars Kr. Syvertsen   Kontakt
Artikkelsamling

Artikler

Noen ganger svarer jeg

Lars Kr. Syvertsen
September 2002

Jeg viser til Maria Hoffs innlegg i Budstikka 27.08.2002, og vil oppfordre Fremskrittsparti-damen til å vise forståelse for forskjellen mellom cannabis og heroin. Begge er riktignok på narkotikalisten, men forskjellen på virkningene og brukerene av de to er enorm. Hvis Norge skulle tatt et riktig steg i narkotikapolitikken, så ville cannabis blitt solgt fritt mens heroin ikke ville blitt solgt i butikker. Heroin-misbrukere ville gått inn i et overvåket opplegg der de fikk optimal hjelp om det så skulle være heroin på resept. Dagens situasjon med horing og stjeling og heroinselging er ingen akseptabel hverdag for mennesker i krise.

Jeg antar at du i majoriteten av ditt innlegg snakket om cannabis når du refererer til ”narkotika”, og jeg vil svare etter disse antagelsene.
Jeg tror man reduserer nyrekruttering til rusmiljøer ved legalisering av cannabis fordi brukerene slipper å oppsøke kriminelle miljøer for å kjøpe sitt rusmiddel. Cannabismiljøer vil ikke lenger være en del av det du omtaler som ”rusmiljøene” fordi cannabis vil bli brukt av en lovlig gruppe mennesker akkurat som alkoholen blir brukt.

Det blir hvertfall ikke noe mer skader av legalisert cannabisbruk, fordi brukerene slipper å bli sett ned på, de slipper å bli jagd av politiet og de slipper de kriminelle miljøene. Motstandere av legalisert cannabis er de som foretrekker at bøndene dine i U-landene dyrker cannabis. De dyrker cannabis i sine land fordi våre land har strenge forbud mot cannabis. Hvis vi legaliserer cannabis kan vi jo dyrke cannabis selv, så slipper bøndene dine å dyrke cannabis. Så vidt meg bekjent er cannabisplanten også en matnyttig plante som er miljøvennlig innstilt.

Veien til heroin vedrørende cannabis er gjennom de kriminelle miljøene cannabisbrukerene kommer i på grunn av ulovligheten. Eller tror du det er et molekyl eller lignende i cannabis som utløser tørste etter sterkere stoffer?
Ingen har fortalt de unge at man blir klok av å røyke hasj. De unge har selv funnet ut at cannabis kanskje ikke er noe verre rusmiddel enn alkohol. Kanskje det til og med er et bedre rusmiddel? Veien til å bli heroin-slave begynner sannsynligvis og vanligvis med vonde eller uheldige barndomsår og/eller ungdomsår. Det hjelper vel heller ikke å dytte alle brukere av ulovlige rusmidler i retning der heroin selges.
Finansiering av statlig utdeling av heroin kan for eksempel gjøres gjennom overskuddet som vil komme av legalisert cannabis. Etter Kripos’ beslagleggingstall fra i år og antagelser av hvor mye de klarer å beslaglegge, så vil Norge kunne omsette cannabis for rundt 500.000.000 kroner årlig ved å selge til halv pris av dagens gatepris.

Ingen har glemt å si til de unge at narkotika er farlig, men det er ikke så effektivt når de som sier det ikke har anelse om hva de snakker om. Narkotikamisbruk vil aldri bli sosialt akseptert. Men jeg synes bruk av rusmidler som uforståelig er oppført på narkotikalisten bør bli sosialt akseptert umiddelbart.

Det finnes flere hundre tusen nordmenn som har prøvd eller bruker cannabis.