Kreativ Designer
Lars Kristian Syvertsen
  Forside   Portofolio   Tjenester   Lars Kr. Syvertsen   Kontakt
Artikkelsamling

Artikler

Kriminalstatistikk

Lars Kr. Syvertsen
Mars 2003

Politiet har offentliggjort tall over kriminelle saker fra 2002.
Totalt antall saker: 8969 [Oppklarte: 3281 – 36,6%]
Narko: 1801 [Oppklarte: 1731 – 96,1%]
Vinningsforbrytelser: 5325 [Oppklarte: 971 – 18,2%]
Annet:1843 [Oppklarte: 579 – 31,4%]

Under «Annet» er det nok en god del volds- og sedelighets-saker. Disse er de viktigste sakene, fordi dette handler om å beskytte svake og uheldige. Her er det på landsbasis alltids nødvendig med forbedring, enten det være seg politiets egen behandling av unge eller domstolenes håndtering av sedelighetssaker.

Prosenten over oppklarte vinningsforbrytelser er dårlig. Politiet selv sier at disse sakene er vanskelige saker med få spor, og at forebygging er viktigst. Dette er helt riktig. Det er ofte så og si umulig å oppklare tyverier fra biler og lignende, og det er viktig at politiet er synlig. Dessuten er det ingen reelle ofre i disse sakene. Ofrene får gjerne igjen mesteparten av tapt verdi fra forsikringsselskapene, og de skor seg uansett. Smålige vinningsforbrytelser gjenspeiler folks fattigdom og/eller desperasjon på forskjellige måter, og det viktigste Norge kan gjøre med dette er å sikre seg en befolkning som er lykkelig og velfungerende i best mulig grad.

Narkotikasaker er det politiet selv som produserer. En narkotikasak er ikke en narkotikasak før politiet overrasker noen. Politiet hadde budsjettert med å produsere 1.500 slike saker, og de klarte å produsere hele 1.801. Hvorfor? Jo, fordi slike saker i 96,1% av tilfellene blir oppklarte. Beviset er jo der med en gang fordi det er politiet selv som produserer saken, og dette er da en enkel måte å pynte på oppklaringsstatistikken. Hvis det ikke hadde vært for narkotikasakene hadde politiets oppklaringsprosent vært på usle 22%.

Når det gjelder narkotika, så er jo narkotika kun samlebetegnelsen på alle rusmidler og legemidler som er forbudte. Vi vet av erfaring at det er cannabis som blir tatt hardest. Hvorfor er jo helt ubegripelig. Disse menneskene gjør ikke en flue fortred, og kriminaliseringen av dem har ingen dokumentert forebyggende virkning. Tall fra EMCDDA kan snarere tyde på at kriminalisering øker antall brukere.

Tre ting må gjøres:
1] Vi må slutte å bruke ordet «narkotika» når vi ikke egentlig vet hva vi snakker om. Vi må snakke om hasj, vi må snakke om kokain og vi må snakke om heroin. Og alle de andre substansene narkotikalisten inneholder.
2] Vi i befolkningen og i media må slutte å henge oss opp i generelle oppklaringsprosenter og heller titte på forskjellige typer saker med et analytisk blikk.
3] Politiet må umiddelbart slutte å heksejakte disse fredlige menneskene som kun nyter et rusmiddel som er mindre skadelig enn alkohol.

Hva skjedde egentlig med straffelovkommisjonens forslag fra 2002?