Kreativ Designer
Lars Kristian Syvertsen
  Forside   Portofolio   Tjenester   Lars Kr. Syvertsen   Kontakt
Artikkelsamling

Artikler

Ansvarsfraskrivelse?

Lars Kr. Syvertsen
November 2002

Kjære Grethe Omholt-Jensen!
Jeg viser til ditt leserinnlegg i Budstikka 22.11.2002.
Hvis vi skal klare å redusere mobbingen i skolen, så trenger vi å tenke langsiktig. Det er helt innlysende for meg at vi trenger å skifte ut lærerne. Lærerne er alt for dårlige og feige, og de står jo selv for en god del av mobbingen. Slik læreres lønn og status er så er det jo gjerne tidligere mobbeofre som blir lærere, og da får vi en ond sirkel når en del av disse ser sitt snitt til å ”ta igjen” på små, uskyldige elever.

Gi lærerne høyere lønn. Det er den eneste måten å skifte ut drittlærerne vi har per i dag. Da kan vi sørge for å få en lærerstokk som ikke mobber elever, som ikke tolererer at elever mobber andre elever og som klarer å gjennomføre en time med seksualundervisning uten å rødme og stamme.

Jeg kan ikke helt se konstruktiviteten i at du skal dra frem Jespersen og Bondevik. Det du bidrar med er å si at Jespersen er dust. Hvis Jespersen mobbet Bondevik, så har du nettopp mobbet Jespersen.

Jeg vil også nevne at jeg er en tidligere elev av deg. Jeg ser du skryter på deg at du har vært med på å iverksette ulike tiltak for å forebygge vold og mobbing. Da jeg var elev på Lysaker og du var rektor, så kan jeg ikke huske at noe ble bedre der i skolegården. Faktisk synes jeg det er ganske rart at han gymlærern som brukte vold mot elever, trakasserte og mobbet elever og som tuklet på noen av ungdomsskolejentene fikk fortsette å jobbe på skolen selv etter at elevene rapporterte han gang på gang. Det var også tydeligvis helt greit at lærere skulket inspeksjon og at når de først var ute så var det viktigste å ta elever i smugrøyking. Når elever kommer til rådgiver og forteller om mobbing, så burde vel dine tiltak ha sørget for at det faktisk ble gjort noe med problemet? Og elever som i dag er narkomane og elever som i dag har isolert seg fullstendig fra samfunnet hadde nok også problemer både hjemme og på skolen som skolen burde tatt fatt i.

Jeg hadde siviltjeneste på Lysaker for noen år siden. Da var riktignok ikke du rektor, men jeg kunne ikke se at dine tiltak har fungert på et langsiktig plan heller. Og nå som ungdomsskolen er flyttet til Hosletoppen burde vel Lysaker strengt tatt klare å skape en trygg skolegård? Jeg skulle gjerne ha gitt Lysaker Skole 1999-2001 et spark bak, men jeg er vel taushetsbelagt på det området.

Jeg synes norske skoler burde innrømme sine svakheter. Det er forståelig at skolene sliter med kompetanse når denne institusjonen som skal forberede barna for samfunnet blir såpass nedprioritert i norsk politikk. Men det er veldig lite konstruktivt at rektorer og lærere skal late som om alt er bra foran foreldrene når fakta er at den norske skolen ødelegger veldig mange barn.