Kreativ Designer
Lars Kristian Syvertsen
  Forside   Portofolio   Tjenester   Lars Kr. Syvertsen   Kontakt
Artikkelsamling

Artikler

Legaliseringsregnestykket

Kripos melder at de har konfiskert over 1.000 kilo cannabis i 2002. La oss si at de beslagla akkurat 1.000 kilo. 1.000 kilo er 1 million gram. Videre antar Kripos at Norge klarer å konfiskere 5-10% av cannabisen som sirkulerer det illegale cannabismarkedet i Norge. La oss si det er 10% de klarer å beslaglegge. Det vil da si at nordmenn konsumerte rundt 10 millioner gram cannabis i 2002. Hvis vi sier at vi er 4 millioner nordmenn slik at regnestykket skal bli lettere å lese, så konsumerer gjennomsnittsnordmannen 2,5 gram cannabis i 2002.

Les mer

Kriminalstatistikk

Politiet har offentliggjort tall over kriminelle saker fra 2002.
Totalt antall saker: 8969 [Oppklarte: 3281 36,6%]
Narko: 1801 [Oppklarte: 1731 96,1%]
Vinningsforbrytelser: 5325 [Oppklarte: 971 18,2%]
Annet:1843 [Oppklarte: 579 31,4%]

Les mer

Ansvarsfraskrivelse?

Hvis vi skal klare å redusere mobbingen i skolen, så trenger vi å tenke langsiktig. Det er helt innlysende for meg at vi trenger å skifte ut lærerne. Lærerne er alt for dårlige og feige, og de står jo selv for en god del av mobbingen. Slik læreres lønn og status er så er det jo gjerne tidligere mobbeofre som blir lærere, og da får vi en ond sirkel når en del av disse ser sitt snitt til å ”ta igjen” på små, uskyldige elever.

Les mer

Noen ganger svarer jeg

Jeg viser til Maria Hoffs innlegg i Budstikka 27.08.2002, og vil oppfordre Fremskrittsparti-damen til å vise forståelse for forskjellen mellom cannabis og heroin. Begge er riktignok på narkotikalisten, men forskjellen på virkningene og brukerene av de to er enorm. Hvis Norge skulle tatt et riktig steg i narkotikapolitikken, så ville cannabis blitt solgt fritt mens heroin ikke ville blitt solgt i butikker. Heroin-misbrukere ville gått inn i et overvåket opplegg der de fikk optimal hjelp om det så skulle være heroin på resept. Dagens situasjon med horing og stjeling og heroinselging er ingen akseptabel hverdag for mennesker i krise.

Les mer

Norge og narkotika

Jeg leste Sosialminister Ingjerd Schous kronikk i Dagbladet 10.08.2002. Det var mange pene ord og politisk korrekte meninger, men jeg kan ikke se at hun tilfører narkotikadebatten noe.

«Legalisering av hasj og andre stoffer vil ikke utrydde den ulovlige omsetningen.» Begrunnelsen er å vise til ulovlig tobakk- og alkohol-omsetning. Hvis vi ser på prisingen av alkohol og tobakk er denne svært hissig. Avgifter utgjør en stor del av salgsprisen på slike varer, og det høye prisnivået skaper grobunn for ulovlig omsetning. Disse avgiftene skal vel dekke opp for skader folk får og påfører andre ved tobakk- og alkohol-bruk, og begge disse rusmidlene er helseskadelige og dødelige.

Les mer

Kommentar til Budstikkas kommentar til straffelovkommisjonens forslag om avkriminalisering av narkotikabrukere

Begrep må oppklares. Budstikka bruker i likhet med Odd Einar Dørum ordet «legalisering», mens Straffelovkommisjonen brukte ordet «avkriminalisering». Det er ikke alltid lett å begripe begreper, og begreper kan også ha forskjellige betydninger for forskjellige mennesker. Alkohol er legalisert i Norge. Det er mer enn akseptert som rusmiddel, og Norge selger selv alkohol til det Norge mener er passende aldersgruppe. Når straffelovkommisjonen bruker begrepet «avkriminalisering» mener de ikke at vi skal selge narkotika i dagligvareforretninger i Norge. De mener heller ikke at Norge skal selge narkotika i det hele tatt. Det de mener er at all narkotikasalg vil skje som før, men at selve bruken av narkotikaen ikke skal straffeforfølges. Dette er en mellomting mellom lovlig og ulovlig. Samfunnet vil ved en avkriminalisering fortsatt ikke akseptere bruk av narkotika, men brukerene slipper det kriminelle stempelet som ikke akkurat gjør situasjonen bedre for de det gjelder.

Les mer